Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BUTTLE KYRKOGÅRDEN 1:1 BUTTLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

460-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BUTTLE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BUTTLE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Buttle socken är en av de mer skogrika på Gotland, belägen på öns inre delar. Kyrkan består av ett avlångt rakslutet kor i öster med vidbyggd sakristia på norra sidan, ett något större långhus samt i väster ett torn av samma bredd som långhuset med kolonnettförsedda ljudgluggar och tornspira av trä. Kyrkan är uppförd av putsad kalksten. Den har två ingångar i söder, till långhuset och till koret, och en i väster i tornet. Samtliga har perspektiviska omfattningar av huggen kalksten. De äldsta delarna är långhuset och korets västra del, uppförda under 1100-talets senare hälft. Tornet uppfördes vid 1200-talets början. Under 1300-talet ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans byggnadshistoria
Buttle kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den uppfördes med absidkor i öster, ett torn i väster och däremellan i ett långhus, samtliga byggnadskroppar i romansk stil. Absidkoret och långhuset anses vara byggda under 1100-talets senare hälft, tornet fullbordades vid 1200-talets början. På 1300-talets mitt moderniserades byggnaden något – absiden revs för att ge plats åt ett större kor, vilket förlängdes åt öster. Även sakristian uppfördes på 1300-talet.
Invändigt dekorerades långhus och ringkammare av ”Passionsmästarens” verkstad vid 1400-talets mitt.
Sedan byggnadstiden har endast smärre änd...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Kyrkobygget påbörjades, kor med absid och långhus uppfördes (SvK anger att koret uppfördes o. 1150 och långhuset o. 1160, av byggnadshyttan Majestatis).
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Kyrkobygget fullbordades genom tornet i V (SvK anger att tornet byggdes mellan 1218 och 1236. 1218 är ett årtal som Strelow anger och 1236 ett som taxuslistan anger). I samband med detta breddades möjligen korportalen.
År 1746 - 1746 Kulturhistorisk inventering
Tre stigluckor på kyrkogården av trä fanns ännu kvar.
År 1860 - 1860 Plantering
Lövträd planterade runt kyrkan.
År 1956 - 1956 Undersokning
En liten hällkista med minst tre skelett påträffade på kyrkogården.