Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BUNGE KYRKOGÅRDEN 3:1 BUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/052

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BUNGE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BUNGE KYRKOGÅRDEN 3:1

Historik

Bunge kyrka ligger vid stora vägen, 2 km från hamnsamhället Fårösund, där huvuddelen av socknens bebyggelse ligger. Öster om kyrkan ligger Bunge kulturhistoriska museum. Mellan detta och kyrkogården ligger ruinen av en prästgård från 1300-talet. Kyrkogårdens västra del har behållit sin medeltida utsträckning och omges ännu av en hög medeltida kyrkogårdsmur, murad med bruk och försedd med skyttespringor. I muren finns tre medeltida stigluckor och en som uppförts med återanvändande av medeltida delar. Kyrkan är en av Gotlands största. Den består av ett rakslutet kor med trefönstergrupp i öster och vidbyggd sakristia i norr, ett långhu...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans byggnadshistoria
Kyrkans äldsta byggnadsdel – tornet uppfördes i början av 1200-talet i anslutning till en romansk kyrka som sannolikt är från 1100-talet. Grundmurar till denna byggnad påträffades vid två restaureringar på 1900-talet. Tornet hade förmodligen också som uppgift att skydda bygdens folk. Om behovet att skydda sig vittnar även kyrkogårdsmuren med sina skyttegluggar och nischer. Från tidigt 1200-tal är korportalen och från mitten av århundradet ändrades tornets västportal.
I början av 1300-talet uppfördes ett nytt större gotiskt kor och långhus under ledning av anonymmästaren Neo Iconicus. Från den gamla byggnad...

Läs mer i eget fönster
År 1169 - 1169 Nyanläggning
Årtal enligt Strelow. Sannolikt 1169, den romanska stenkyrka bestående av korabsid och ett långhus, GK nämner endast att det i nordportalens dörrblad finns hål efter pikstötar och armborstpilar.
År 1270 - 1299 Nyanläggning
Den Ö stigluckan. Delar av kyrkogårdsmuren.
År 1840 - 1859 Rivning
omkring 1850 Revs det s.k. "Munkehuset" ned – ett flera våningar högt medeltidshus som stod invid kyrkan. Byggnadsmaterialet användes för att föra upp en rik mans bostadshus i Fårösund (en tidningsartikel i Gotlandsallehanda 1916 anger att de revs ned redan 1807 och att de utgör huvudstommen i Löfvenberg-Grubbska byggnaden som då uppfördes av Fåröprosten G. E. Lyth). Skrev en engelsk sjökapten, stationerad i Fårösund under dåvarande Krimkriget, att kyrkan mer eller mindre var att betrakta som en ruin, bl.a. var fönstren till stora delar borta.
År 1862 - 1862 Ändring - Inhägnad, mur
Revs kyrkogårdsmuren ned till halva sin höjd (P. A. Säve han teckna av den innan). Stenen användes till uppförandet av en källare m.m. på den andra sidan landsvägen belägna skoltomten (enl. en artikel i Gotlands Allehanda revs muren ned 1858).
År 1900 - 1905 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgades kyrkogården Ö varvid stigluckan förenklades.
År 1900 - 1999 Ändring - Inhägnad, mur
V kyrkogårdsmuren höjdes på initiativ av Bungemuseets grundare Th. Erlandsson.
År 1947 - 1947 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades, efter ritningar av arkitekt Olle Karth, Visby, som också ritade gravkapellet. Stenhuggare Lindqvist anlade muren. Spegeldammen anlades och gravkapellet byggdes av byggmästare Karl Fagerlund, Fårösund. De smidda grindarna i den stora infarten tillverkades av smeden K. J. Pettersson efter ritningar av ingenjör Sven Westerqvist, båda från Fårösund. Träd och rabatter anlades av trädgårdsmästare Gustaf Nordström, Fårösund efter trädgårdskonsulent Karl Wikesjös förslag.
År 1979 - 1979 Ändring - Begravningsplats
Beslutades om en urnlund
År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Anlades minneslunden.
År 2003 - 2003 Ändring
Konserverades ett antal (9 st.) gravvårdar av Stenkultur AB.
År 2006 - 2006 Ändring
Restaurerades kyrkstallet.
År 2008 - 2008 Ändring
Stigluckorna åtgärdades av stenkonservator.