Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, NORDSTADEN 11:6 CHRISTINÆ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

GhmD:40787

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYSKA KYRKAN (akt.), CHRISTINÆ KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NORDSTADEN 11:6

Historik

Församlingen grundades 1623 och anläggningen bestod ursprungligen av ett träkapell, flyttat från Nya Lödöse, och en klockstapel. Mot Köpmansgatan hade församlingen skola och prästgård. Den murade kyrkan började byggas 1633 och invigdes 1648.
Kyrkotomten begränsades av en stenmur med portaler. Gravplatser ordnades både inne i kyrkan och utanför.
År 1732 ersattes stenportalen mot Norra Hamngatan med en elegant grind av smidesjärn och ett staket av järn monterades på en mur längs gatan. Ritningarna hade gjorts av C A Blaesing.
Längs kyrkogårdsmuren mot Hamngatan byggdes ca 1785 en rad salubodar som kyrkan hyrde ut. Bodarna var uppför...

Läs mer i eget fönster