Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BRO KYRKOGÅRDEN 1:1 BRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

457-24.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRO KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Bro kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. Den nuvarande byggnade¬ns äldsta del är tornet, vilket tillsammans med stora delar av fasadstenarna i långhusets och botgöringscellens södra fasader utgör kvarvarande partier av en romansk kyrko-byggnad från tiden omkring år 1200. Koret och sakristian byggdes vid mitten av 1200-talet medan långhuset och botgörings¬cellen uppfördes omkring år 1300.
Några större förändringar har därefter inte gjorts på kyrkans yttre, och invändigt är kyrkorummet oförändrat, förutom att det försetts med fast inredning (predikstol, bänkar etc.) under 1600- och 1700-talen. Tornhuven har förstörts två gå...

Läs mer i eget fönster
År 1196 - 1196 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1200 - 1200 Nyanläggning
omkring 1200 Den första kyrkan (absidkyrka) på platsen uppfördes, varav tornet samt återanvänd fasadsten m.m. återstår.
År 1959 - 1959 Ändring
Faltaken på stigluckorna lades om.
År 1998 - 1998 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen beslutar om trädfällning, reparation av mur och flyttning av gravhällar.
År 2003 - 2003 Ändring
Gravkors och bildsten konserverades av Stenkultur i Sthlm AB.

Stenkultur i Stockholm AB (Konservator)

År 2005 - 2005 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund.