Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BOGE KYRKOGÅRDEN 1:1 BOGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

456-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOGE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BOGE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Boge kyrka ligger tillsammans med ett par gårdar på slätten invid Bogevik nära Slite samhälle. Kyrkan är uppförd av putsad kalksten och består av ett rakslutet avlångt kor med brant takfall, ett kvadratiskt långhus, vars flacka takfall nätt och jämt når över korets taknock, samt ett slutet torn i väster. Tornspiran inrymmer även klockvåningen som öppnar sig med ljudgluggar skyddade av ett skärmtak. En kraftig strävpelare stöttar långhusets sydvästra hörn. Sydfasaden har två ingångar, en långhusportal med krönande gavelfält, vilken utgör huvudingång, och en korportal. En nu igensatt portal har funnits på långhusets norra sida. En sak...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans byggnadshistoria
Boge kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. I början av 1200-talet avslutades bygget av en numera till största delen försvunnen romansk kyrka genom att ett torn uppfördes. Kvar av den kyrkan är endast nedre delarna av tornet och långhusets nordportal. Ett nytt kor med tillhörande sakristia kom till vid mitten av 1200-talet, och det nuvarande långhuset uppfördes under senare delen av samma århundrade. En rikt skulpterad portal sattes in i långhusets södra vägg omkring år 1350.

År 1190 - 1190 Nyanläggning
1190 Byggnadsår enligt Strelow.
År 1200 - 1299 Nyanläggning
omkring 1250 Koret och sakristian byggdes, muralmålningar (SvK uppger o. 1240-50, byggmästare Lafrans Botvidarsson). Madonnabild av trä, dopfunt av kalksten. sent 1200-tal Nytt långhus byggdes (SvK uppger o. 1260).
År 1976 - 1976 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt V.
År 2003 - 2003 Ändring - Begravningsplats
omkring 2003 Tre gravhällar Ställdes upp under ett skyddstak.
År 2005 - 2005 Ändring - Begravningsplats
Fyra gravvårdar konserverades av Stenkultur i Sthlm AB.