Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ARDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 ARDRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

451-21.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARDRE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ARDRE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Väster om Ardre kyrka ligger den f.d. skolan (nu församlingshem) och grundmurarna till en tidigmedeltida kastal, ett försvarstorn av sten. Kyrkan av putsad kalksten är en av Gotlands minsta. Den består av ett romanskt torn från omkring 1200 i väster, vilket ,för att nå över långhusets taknock, bär en hög spira som inrymmer klockvåningen och försetts med ljudgluggar och ett litet skärmtak. Huven är från 1902, men ersatte en likartad föregångare. Långhuset och koret uppfördes samtidigt omkring 1250. Sakristian uppfördes 1801 och ombyggdes 1900-02. Tornet har en liten och enkel romansk portal i väster. Koret har en liten romansk portal...

Läs mer i eget fönster

Den första kända stenkyrkan på platsen uppfördes i slutet av 1100-talet och bestod då av kor och långhus med så små mått att den kan ha varit en gårds¬kyrka. Omkring 1200 uppfördes tornet. Möjligen föregicks stenkyrkan av en träkyrka från omkring 1100.
I mitten av 1200-talet ansågs kyrkan för liten, kor och långhus ersattes med återanvändande av delar av den gamla kyrkan såsom korportal, ett fönster samt korets hörnkedjor. I slutet av samma århundrade gjordes en del förändringar då långhusets södra portal flyttades till norra sidan och den södra fasaden försågs med en ny portal av anonymmästaren ”Elasticus”, tornbågen vidgades och ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1100 Nyanläggning
Träkyrka(?).
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Kor och långhus (SvK anger 1100-talets fjärde fjärdedel). Långhusets var så litet att två stycken skulle kunna rymmas i det nuvarande, kanske uppfördes kyrkan som en gårdskyrka.
År 1800 - 1899 Nyanläggning - Inhägnad, mur
1800-tal(?) Kyrkogårdsmurarna.
År 1801 - 1801 Undersokning
”Kyrkogårds planket” var förfallet och borde lagas.