Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ANGA KYRKOGÅRDEN 1:1 ANGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2350-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANGA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANGA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Anga kyrka vänder sin södra huvudfasad mot en öppen gräsplan mot landsvägen. Kyrkan är en av de mer välbevarade romanska anläggningarna på Gotland och synes ha uppförts i helhet under 1200-talets förra hälft. På 1810-talet uppfördes sakristi- och magasinsbyggnaden under gemensamt tak vid korets norra mur. Kyrkan stegras i jämn rytm från absiden i öster till tornet som reser sig över långhusets västra hälft. Tornet har ursprungliga ljudgluggar åt fyra håll, men klockvåningen har senare flyttats till tornspiran som försetts med ljudöppningar och ett mindre skärmtak. Tre romanska portaler med huggna omfattningar och klöverbladsformade ...

Läs mer i eget fönster

Anga kyrka uppfördes i sin helhet under 1200-talet i flera skilda byggnads¬etapper. Absidkoret byggdes i början århundradet, långhuset omkring 1250 och vid slutet av århundradet tillfogades tornet ovanpå den västra delen av långhuset, vilket ger kyrkan dess säregna form. Samtidigt slogs valven. Kyrkans exteriör har ändrats mycket litet sedan byggnadstiden, dock byggdes en sakristia på korets norra sida i början av 1800-talet.

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Hela kyrkan uppfördes i etapper med byggpaus mellan långhus och torn (SvK anger att koret och långhusets Ö del uppfördes omkr. 1200. Långhuset slutfördes omkr. 1250, tornet uppfördes och valven slogs till 1286).
År 1839 - 1840 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren lades om. 1839-40 samt 1843-44