Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ALVA KYRKOGÅRDEN 1:1 ALVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

449-8.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALVA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALVA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Alva kyrka ligger omgiven av ett antal gårdar intill den tidigare huvudvägen. Den är, liksom många kyrkor på södra Gotland, uppförd av putsad sandsten. Intill en välbevarad romansk anläggning, bestående av ett kor med absid från 1200-talets början och ett något yngre långhus, reser sig nederdelen till ett mycket kraftigt västtorn från omkring 1300, som aldrig uppfördes till sin avsedda höjd men som ändå dominerar byggnaden. På tornet reser sig en spira med ljudgluggar och ett litet skärmtak, i vilken klockvåningen är inrymd. En trappa löper i norra tornmuren. Sakristian på korets norra sida ersatte omkring 1780 en äldre. Kyrkan har ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans byggnadshistoria
Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka uppfördes vid 1200-talets början. Långhuset tillkom något senare under samma århundrade. Det nuvarande tornet är nederdelen av ett planerat monumentalbygge från början av 1300-talet. Av okända orsaker blev det aldrig fullföljt. Av förändringar sedan medeltiden kan följande nämnas. En sakristia byggdes omkring 1780. I början av 1800-talet förstorades fönstren, och ungefär samtidigt byttes yttertakens brädtäckningar mot tegel.
En yttre- och inre restaurering utfördes 1953-54 efter förslag av arkitekt Gösta Wiman, varvid fasaderna och interiören putslagades och...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Koret med absiden uppfördes.
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Långhuset byggdes.
År 1300 - 1300 Nybyggnad
ca 1300 Tornet uppfördes.