Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ALA KYRKOGÅRDEN 1:1 ALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

447-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Ala kyrka ligger tillsammans med en grupp gårdar invid en kurva i den tidigare huvudvägen, som senare rätats ut och flyttats längre västerut. Byggnaden är uppförd av putsad kalksten. Den består av ett romanskt långhus från 1100-talets mitt, ett torn i väster med kolonnettförsedda ljudgluggar i väster från 1200-talets andra fjärdedel och ett kor från 1200-talets mitt i öster. Men genom att hela kyrkan, så när som på den med koret samtidigt uppförda sakristian vid dess norra sida, getts samma bredd, och koret och långhuset dessutom samma takhöjd har skillnaden mellan de olika delarna tonats ned. Ingångar med huggna portalomfattningar ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans byggnadshistoria
Ala kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den nuvarande kyrkans äldsta del är långhuset, vilket uppfördes redan vid slutet av 1100-talet. Till denna äldsta kyrka hörde ett romanskt kor. Tornet uppfördes under 1200-talets andra fjärdedel. Vid mitten av samma århundrade revs det romanska koret och det nuvarande koret och sakristian tillkom. Koret gavs ovanligt nog samma bredd och höjd som långhuset, och dess fönster i östra gaveln anses ha satts in först omkring 1350.
Sedan byggnadstiden har endast mindre förändringar gjorts på kyrkans exteriör. 1780 tillkom tornhuven i sin nuvarande utformning, o...

Läs mer i eget fönster
År 1872 - 1873 Nyanläggning - Inhägnad
Grindar och rister anskaffades till kyrkogården.
År 1909 - 1909 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt S och Ö.