Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, ÖSTERUNDA 2:1 ÖSTERUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Österunda kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERUNDA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÖSTERUNDA 2:1

Historik

Österunda kyrka består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Nordväst om kyrkan står en klockstapel, uppförd 1765 av verkmästaren Strandberg från Sala.

Den vitputsade kyrkan är huvudsakligen byggd av natursten. Yttertaken utgörs av sadeltak, förutom sakristian som täcks av ett pulpettak. Ingång till kyrkorummet sker via vapenhuset samt direkt från västgaveln.

Kyrkan uppfördes troligen under senare delen av 1200-talet eller 1300-talets början. Den bestod då av långhus, kor och sakristia, eventuellt har sakristian tillkommit något senare. Långhus och kor hade ursprungligen höga trät...

Läs mer i eget fönster

Österunda kyrka är en mycket typisk representant för den medeltida uppländska sockenkyrkan. Det är en rektangulär salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan är byggd årtiondena kring år 1300. Långhus och sakristia är samtida, vapenhuset byggdes på 1400-talet. Kyrktaket förnyades på 1780-talet då det ursprungliga, höga och branta taket gjordes lägre. Samtidigt tillkom en profilerad takfotslist av tegel och den nuvarande ingången i västra långhusgaveln togs upp.

År 1275 - 1325 Nyanläggning
Österunda kyrka byggdes under årtiondena kring år 1300. Den byggdes av gråsten och tegel som en rektangulär salkyrka med sakristia i norr. Kyrkan hade från början ett högt tunnvalv av trä. Fönstret i korgaveln hade masverk av kalksten och glasmålningar. Övriga fönster var små och fönster saknades i norrväggen.
År 1765 - 1765 Nybyggnad
Klockstapeln, väster om kyrkogården, uppfördes av verkmästaren Strandberg från Sala.