Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, VILLBERGA 3:1 VILLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Villberga kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VILLBERGA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VILLBERGA 3:1

Historik

Villberga kyrka ligger norr om en rund höjd. Kyrkogårdsmurens båda medeltida stigluckor finns bevarade.

Kyrkan har rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor. Sakristia är vidbyggd på korets nordsida, vapenhuset mitt på långhusets sydvägg. Fyra strävpelare stödjer kyrkans östra del.

Långhus, kor och sakristia är från folkungatiden, tillkomsttiden har av Gerda Boëthius ansetts ligga mellan åren 1227-1280. Valven slogs vid 1300-talets mitt. Under samma period tillkom strävpelarna. Vapenhuset ligger inte i förband med långhuset, men kan dateras till 1250-1350 tack vare målningsspår på vinden, tydande på ett trätunnvalv.

Exter...

Läs mer i eget fönster

Villberga kyrka är byggd på 1200-talet. Långhuset är försett med ett smalare rakt avslutat kor, vapenhus i söder och sakristia i norr. Stilen är gotisk men planformen med ett smalare rakslutet kor erinrar om det romanska skedet. Kyrkan har i sin helhet bevarat sin medeltida form. De vitkalkade murarna är spritputsade men försedda med släta hörn, omfattningar och fönstersmygar. Kor och långhus har två kraftiga strävpelare på södra sidan. De branta sadeltaken är täckta med falsad skivplåt målad i svart. Entréerna är belägna i vapenhuset och långhusets västra gavel. De yttre dörrarna bär drag av det tidiga 1900-talets jugendstil.

K...

Läs mer i eget fönster
År 1225 - 1289 Nyanläggning
Villberga kyrka byggs med långhus och smalare kor.
År 1728 - 1728 Ändring
Klockstapeln förstörts och vräktes omkull i ett oväder. En ny klockstapel byggdes samma år på ny plats 300 m söder om kyrkan.
År 1952 - 1952 Flyttning
Klockstapeln från 1728 flyttades till sin nuvarande plats där den ursprungliga klockstapeln ska ha stått. Anledningen till flytten var att den med åren kommit att döljas av uppväxande skog.
År 1960 - 1970 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt öster.