Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, VECKHOLM 4:1 VECKHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Veckholms kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VECKHOLMS KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VECKHOLM 4:1

Historik

Veckholms kyrka är belägen vid Norra Björkfjärden av Mälaren. På en höjd väster om kyrkan står en klockstapel från 1668. I nordväst och nordost ligger stigluckor, som troligen fick sitt nuvarande utseende i slutet av 1700-talet.

Kyrkan har långsträckt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr samt vapenhus och korsarm i söder. Öster om koret finns ett gravkor för ätten De la Gardie. Den spritputsade kyrkan är uppförd i natursten, och täcks av ett spånklätt sadeltak. Tegel har använts till bl.a. gavelrösten och omfattningar. Det korsformade gravkoret är murat av tegel på en sockel av granitkvadrar och täcks av ett tälttak. F...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är ursprungligen byggd som en rektangulär salkyrka under sista fjärdedelen av 1200-talet. Denna kärnkyrka utvidgades åt väster på 1300-talet. Den nya västgaveln försågs med tre höga, smala och spetsbågiga blinderingsnischer. Nästa byggnadsetapp var uppförandet av vapenhuset och valvslagningen i långhuset, vilket skedde mellan 1430 och 1460. Under 1400-talets slut byggdes sedan sakristia och långhuset förlängdes åt öster med ytterligare två travéer. Kort efter det har den södra korsarmen uppförts. Efter Johan de la Gardies död 1640 nedsattes hans kista i ett valv under södra korsarmen. Ett gravmonument över honom placerades i ...

Läs mer i eget fönster
År 1275 - 1300 Nyanläggning
Kyrkans äldsta delar härrör från denna tid. Det är okänt hur kyrkan sett ut men troligen var det en rektangulär salkyrka.
År 1779 - 1779 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas och hela kyrkogårdsmuren läggs om.
År 1949 - 1949 Rivning
Den nordvästra stigluckan förstörs då den kördes på av en stridsvagn. Stigluckan återuppbyggs. Byggnadsstyrelsens tillstånd till återuppbyggnad skrevs i sept 1949
År 1970 - 1970 Ändring - Gallring av träd
Gallring av träd utförs på kyrkogården
År 1997 - 1997 Teknisk installation
Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar tillstånd för fasadbelysning på klockstapeln.
År 1998 - 1998 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar tillstånd för anläggande av minneslund på kyrkogården.
År 1999 - 1999 Ändring
Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar tillstånd till placering av gravsten i vapenhuset och magasinering av två gravhällar i klockstapeln.