Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, VALLBY 9:1 VALLBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vallby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VALLBY 9:1

Historik

Vallby kyrka är uppförd på kungsgårdsmark. Trakten är rik på fornminnen, och här finns lämningar efter en medeltida borg.

Kyrkan är till största delen uppförd av gråsten. Långhuset har långsträckt salkyrkoform, till detta är tillfogat västtorn, vapenhus i söder och sakristia på den norra sidan. Både torn och sakristia kröns av lanterniner.

Långhusets västra del har tjockare murar och härrör från romansk tid, bevarad dopfuntscuppa från 1100-talet eller omkring 1200. Långhuset förlängdes åt öster och blev salkyrka under folkungatiden. Vid 1400-talets mitt slogs valven. Vapenhuset tillkom senare under medeltiden och har sekundärt v...

Läs mer i eget fönster

Vallby kyrka uppfördes ursprungligen som en romansk kyrka i gråsten omkring år 1200 med rektangulärt långhus och ett smalare kor. Långhuset förlängdes mot öster under folkungatiden 1250-1350 och kyrkan fick då formen av en gotisk salkyrka. Skillnaden mellan de äldre och yngre murarna är tydlig, eftersom de romanska murarna är tjockare. Vid mitten av 1400-talet försågs kyrkan med fyra tegelvalv som dekorerades med kalkmålningar. Samtidigt byggdes ett vapenhus i söder. I väster är kyrkan försedd med ett torn, vars datering är osäker men som troligen byggts senast på 1400-talet. Tornet hade tidigare en 1600-talsspira men den ersattes i...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1200 Nyanläggning
ca 1200 Vallby kyrka uppförs som en romansk kyrka med rektangulärt långhus och ett smalare kor.