Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, TORSVI 1:5 TORSVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Torsvi kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSVI KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TORSVI 1:5

Historik

Torsvi kyrka ligger på södra sidan om en bergsluttning. Bogårdsmuren uppfördes på 1770-talet, liksom stigluckan i öster.

Kyrkobyggnaden är uppförd av gråsten. Den består av ett rektangulärt långhus, salkyrka, med sakristia i norr och ett litet vapenhus av trä i söder. De höga, spetsiga gavelröstena pryds av tegelblinderingar.

Kyrkans ålder är något osäker, sannolikt är den senmedeltida. Intressant är sydportalen av romansk typ med tegelomfattning. Sakristian ligger inte i förband med långhuset, den har daterats till 1400-talets senare del. Vapenhuset uppfördes 1812, rester av ett medeltida vapenhus av trä har dock hittats.

Upp...

Läs mer i eget fönster

Torsvi kyrka hör till de medeltida kyrkor som helt bevarat sin ursprungliga form. Den består av ett rektangulärt långhus och en sakristia i norr. Enda senare tillbyggnaden är vapenhuset i söder av trä med putsade väggar. Kyrkan är liten. Den är uppförd med murar i gråsten som utvändigt är oputsade. Västra gavelröstet har inslag av tegel och är försedd med blinderingsnischer. Sydportalen i vapenhuset är rundbågig och avsmalnande uppåt och har en tvåsprångig omfattning i tegel. Det är en form som normalt sett räknas till det romanska skedet men Torsvi kyrka är byggd senare. Dess datering är osäker och har satts till sent 1200-tal (Tuu...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1500 Nyanläggning
Ca 1300-1500 Torsvi kyrka byggs under medeltiden, närmare datering ej utredd. Den uppförs som en salkyrka i gråsten med sakristia i norr.
År 1653 - 1653 Nybyggnad
En öppen klockbock för kyrkklockorna uppförs detta år.
År 1767 - 1771 Nybyggnad
Klockstapeln byggs, delvis med återanvänt timmer från den rivna klockbocken.
År 1777 - 1780 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren byggs och även stigluckan. Muren ersatte en äldre träinhägnad.
År 1970 - 1970 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren repareras. En öppning i västra delen av muren tas upp.