Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, TORSTUNA 18:1 TORSTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Torstuna kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSTUNA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TORSTUNA 18:1

Historik

Den medeltida kyrkan i Torstuna skadades svårt vid ett åsknedslag 1723. Den, efter branden, återuppbyggda kyrkan var ett hastverk som revs för att ge plats åt dagens kyrka.

Nuvarande stenkyrka är uppförd på 1790-talet i nyklassicistisk stil. Planen är rektangulär, koret är smalare än långhuset då det flankeras av två inbyggnader, varav den ena rymmer sakristian. Långhuset uppdelas i tre skepp genom fyra pelare, mittskeppet är högre och tunnvälvt. Kyrkan fick ett nytt torn 1850-1851.

1831 tillkom nytt plåttak, 1863 rappades interiör och exteriör. Efter ommålning och förgyllning av inredning 1872 ansågs kyrkan vara färdig.

1935 ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan har karakteriserats som ett av Mälardalens främsta exempel på sengustaviansk kyrkoarkitektur. Den är uppförd på 1790-talet och ersatte då en äldre kyrka från 1730-talet som i sin tur ersatt en medeltidskyrka. Kyrkan är en bred, treskeppig hallkyrka med torn i väster. Tornet uppfördes först 1850.

År 1200 - 1399 Nyanläggning
1200-1300-t Torstuna medeltida kyrka uppfördes. Dopfunten från 1200-talet är det äldsta föremålet i kyrkan.
År 1780 - 1789 Ändring - Inhägnad, mur
1780-t Kyrkogårdsmuren reparerades, stigluckorna förnyades.
År 1849 - 1850 Rivning
Klockstapeln från 1756 revs.
År 1858 - 1858 Ändring
Stigluckorna byttes ut mot nya entréer med putsade grindstolpar och smidesgrindar.