Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, TEDA 1:1 TEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Teda kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TEDA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TEDA 1:1

Historik

Teda kyrka ligger omkring en mil sydväst om Enköping, nära gränsen till Västmanland. Söder om kyrkan står en klockstapel, uppförd under 1700-talets förra hälft.

Kyrkan har rektangulärt långhus med rakslutet korparti och sakristia i norr. På korets södra sida finns ett gravkor från sent 1600-tal. Kyrkans putsade murar består huvudsakligen av natursten, gravkoret är dock murat i tegel på sandstenssockel. Långhus och sakristia har sadeltak, gravkoret täcks av en karnissvängd huv med lanternin. Kyrkans ingång är belägen i väster.

Av den äldsta romanska kyrkan från omkring 1200 återstår långhusets västra del. Omkring 1300 förlängdes ...

Läs mer i eget fönster

Teda kyrka är en tornlös, putsad gråstenskyrka med romanskt ursprung. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med rakslutet kor av samma bredd som långhuset. Mot norr ligger en sakristia och söder om koret finns ett gravkor från 1680-talet, det s.k. Stureska koret. Långhusets västra del är kyrkans äldsta parti, från omkring 1200. Vid sekelskiftet 1300 förlängdes kyrkan österut till en salkyrka och då byggdes även den tunnvälvda sakristian. Omkring år 1500 välvdes långhuset med stjärnvalv och ett vapenhus uppfördes i söder, vilket revs 1754. Stureska gravkoret uppfördes på 1680-talet.

År 1200 - 1200 Nyanläggning
Ca 1200 Teda kyrka uppförs som en romansk gråstenskyrka