Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, SVINNEGARN 10:1 SVINNEGARNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd852009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVINNEGARNS KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SVINNEGARN 10:1

Historik

Svinnegarns kyrka uppfördes sannolikt som gårdskyrka till den forna kungsgården Huseby. Svinnegarns källa - belägen ca en kilometer söder om kyrkan - är en våra mest berömda offerkällor, och under senmedeltiden blev kyrkan en betydande pilgrimskyrka. Väster och öster om kyrkan finns stigluckor, sannolikt uppförda under senmedeltiden.

Kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och ett lågt västtorn. Under koret finns två gravkammare för ätterna Falkenberg och Duwall. På kyrkvinden har även funnits ett pilgrimshärbärge. De putsade murarna består av natursten, med tegel i torn, gavelrösten och omfa...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är ursprungligen en romansk gråstenskyrka som under medeltiden byggts om och till. Sin nuvarande storlek fick kyrkan under senmedeltiden då långhuset byggdes till och tornet uppfördes. Tornet fullbordades ej, utan dess murar avslutades i höjd med långhusets takfot och försågs i stället med en överbyggnad i trä krönt av en plåttäckt huv med lanternin. Vid en brand 1602 förstördes de medeltida valven i kyrkorummet och ett platt innertak av trä tillkom. På 1700-talet fick kyrkorummet i huvudsak sitt nuvarande utseende.

År 1200 - 1200 Nyanläggning
Ca 1200 En romansk kyrka med långhus och smalare kor uppförs. Från denna kyrka härstammar den ännu kvarvarande dopfunten.