Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, SPARRSÄTRA 12:1 SPARRSÄTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sparrsätra kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPARRSÄTRA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SPARRSÄTRA 12:1

Historik

Sparrsätra kyrka är belägen på Enköpingsslätten, ca en mil nordväst om Enköping. Söder om kyrkan står en klockstapel, sannolikt uppförd i slutet av 1700-talet.

Kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. I väster finns en smalare utvidgning, ursprungligen påbörjad som torn. De putsade murarna består av natursten med inblandning av tegel. Tegel förekommer bl.a. i gavelrösten och omfattningar. Ett gemensamt, spånklätt sadeltak sträcker sig över långhuset och det smalare västpartiet. Kyrkans två ingångar är belägna i söder och väster.

Sakristian, som är kyrkans äldsta del,...

Läs mer i eget fönster

Sparrsätra kyrka består av ett rektangulärt långhus i öst-västlig riktning, ett vapenhus i söder, en sakristia i norr samt en smalare utvidgning åt väster av långhuset. Sakristian är den äldsta byggnadsdelen, från 1200-talet, och den hörde till en äldre träkyrka. Omkring 1300 byggdes långhuset med murar av gråsten och gavelrösten av tegel. Vapenhuset och utvidgningen av långhuset mot väster tillkom på 1400-talet då även kyrkan försågs med stjärnvalv. Utbyggnaden västerut var från början tänkt som ett torn

År 1200 - 1299 Nyanläggning
Sakristian, som är kyrkans äldsta byggnadsdel, fogades till en äldre och senare riven träkyrka
År 1300 - 1300 Nybyggnad
Ca 1300 Långhuset med murar av gråsten och tegel byggdes mot sakristian sedan träkyrkan rivits.
År 1400 - 1450 Nybyggnad
Vapenhuset byggs på långhusets södra sida.
År 1999 - 1999 Nyanläggning - Minneslund
Anläggande av minneslund. De då påträffade resterna av den rivna bogårdsmuren dokumenterades av Upplandsmuseet.