Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, SIMTUNA 4:1 SIMTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Simtuna kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SIMTUNA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SIMTUNA 4:1

Historik

Simtuna kyrka ligger knappt två mil nordväst om Enköping och i det gamla Simtuna härad. Kyrkan tillhörde domkapitlets elfte kanonikat. Byggnadsmaterialet utgörs huvudsakligen av gråsten. Planformen är korsformad. I väster reser sig ett torn. En sakristia står norr om koret.

Delar av tornet och anslutande parti av långhuset fram till korsarmarna härrör sannlikt från 1200-talet. Murarna var lägre än de nuvarande. Koret var smalare. Kring mitten av 1400-talet revs det gamla koret och ersattes med ett rakavslutat i samma bredd som långhuset. Intill korets nordmur byggdes en sakristia och intill dennas västmur uppfördes en nordlig kors...

Läs mer i eget fönster

Simtuna kyrka byggdes på 1200-talet i sten med långhus, västtorn och ett smalare kor i öster. Vid 1400-talets mitt byggdes tornet till på höjden. Ungefär samtidigt byggdes långhuset till på höjden och försågs med ett nytt, större kor. På 1400-talet byggdes även en sakristia och en korsarm i norr. I början av 1500-talet byggdes sedan den södra korsarmen. Kyrkan har även haft ett medeltida vapenhus i söder som revs på 1800-talet. År 1761 byggdes koret om och försågs med nytt valv och en tresidig avslutning. 1820 byggdes tornet om och försågs med en nyklassicistisk tornhuv. Därmed hade kyrkan i stort sett fått sin nuvarande form.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes i gråsten på 1200-talet som en salkyrka med smalare, rakslutet kor och västtorn. Dopfunten i marmor och sandsten, ett gotländskt arbete, tillkom på 1200-talet.
År 1610 - 1619 Nybyggnad
En klockstapel byggdes.
År 1820 - 1820 Rivning
Klockstapeln revs.
År 1835 - 1835 Ändring
De putsade grindstolparna och smidesgrindarna i kyrkogårdsmuren tillkom.
År 1926 - 1926 Ändring - Begravningsplats
En omdaning av kyrkogården genomfördes efter ett förslag av länsträdgårdsmästare Viktor Larsson. Då planterades tujorna som fortfarande finns kvar.
År 1992 - 1992 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till anläggande av minneslund på kyrkogården.
År 1996 - 1996 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till anläggande av urnlund på kyrkogården.