Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, LÖT 2:1 LÖTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Löts kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÖTS KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LÖT 2:1

Historik

Löts kyrka är intimt förknippad med Fånöö gods, där Axel Oxenstierna föddes 1583. Kyrkan består av rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor. Sakristian är belägen norr om koret, och på långhusets södra sida finns det så kallade Rålambska gravkoret. Kyrkan, som huvudsakligen är byggd av natursten med putsade fasader, har sadeltak över såväl långhus som kor. Kyrkans ingång är belägen i väster. På en höjd norr om kyrkan står en klockstapel från 1761.

Sakristian är kyrkans äldsta del. Den hörde ursprungligen till en äldre träkyrka, som troligen uppfördes redan på 1100-talet. Under 1200-talets andra hälft uppfördes långhuset och...

Läs mer i eget fönster

Löts kyrka består av ett långhus och ett smalare, rakslutet kor. Kyrkan är murad i gråsten som putsats. Norr om koret ligger sakristian. På kyrkans södra sida ligger det Rålambska gravkoret på platsen för ett medeltida vapenhus. Sakristian är kyrkans äldsta byggnadsdel och förmodas ha tillhört en äldre träkyrka från 1100-talet. Den nuvarande kyrkan uppfördes under 1200-talets andra hälft.

År 1100 - 1199 Nyanläggning
Sakristian muras i sten och fogas till en äldre träkyrka