Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, LÅNGTORA 14:1 LÅNGTORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Långtora kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGTORA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LÅNGTORA 14:1

Historik

Långtora kyrka är belägen på den så kallade Långtoraslätten, själva Långtora by ligger på en sluttning ungefär femhundra meter norr om kyrkan. Kyrkan har rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Byggnaden är uppförd av tegel med vitputsade fasader, och täcks av ett spånklätt sadeltak. I långhusets fyra hörn finns snedställda strävpelare. Kyrkorummet nås via vapenhuset. Intill kyrkan står en klockstapel.

Den nuvarande salkyrkan uppfördes troligen under senmedeltiden. Till kyrkan hörde då en tvårummig tegelbyggnad från 1200-eller 1300-talet, som ursprungligen utgjort sakristia till en träk...

Läs mer i eget fönster

Långtora kyrka är en senmedeltida, välvd salkyrka med vapenhus i söder och sakristia i norr. Sakristian är byggd 1955 på platsen för en äldre medeltida sakristia.

År 1200 - 1300 Nyanläggning
12-1300-tal En tvårummig tegelbyggnad uppförs som sakristia till en äldre timmerkyrka.
År 1300 - 1399 Nybyggnad
1300-talet Kyrkan uppförs som en salkyrka. Den äldre sakristian används. Kyrkan har murar i tegel, skalmurar, på en grund av gråsten.