Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, LITSLENA 3:1 LITSLENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Litslena kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LITSLENA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LITSLENA 3:1

Historik

Litslena kyrka är belägen där landsvägen Stockholm - Enköping korsar Uppsalavägen. Detta vägskäl var redan tidigt en central vägknut och marknadsplats, och förknippas med den gamla Eriksgatan.

Den medeltida salkyrkan är uppförd av gråsten. Långhuset är rektangulärt med sakristia i norr samt vapenhus i söder. Långhuset har fyra stjärnvälvda travéer varav koret utgör den östligaste. Kyrkan har sadeltak och vitputsade fasader.

Murar från den romanska 1100-talskyrkan finns i nordvästra hörn. Även dopfunten härrör från 1100-talet. Omkring 1300 utvidgades kyrkan åt öster och söder, det romanska koret ersattes av ett fullbrett, rakt av...

Läs mer i eget fönster

Litslena kyrka är en salkyrka byggd på 1300-talet. Det är en av de större medeltidskyrkorna i länet. Kyrkan hade sin föregångare i en romansk kyrka från 1100-talet vars murar utnyttjades när den befintliga kyrkan byggdes. Den äldsta kyrkan hade ett västtorn som revs i samband med byggandet av den nya kyrkan. Grunden till tornet är fortfarande synlig framför kyrkans västra gavel.

Litslenas kyrkogård tycks ha fått sin nuvarande utsträckning redan vid 1600-talets slut. Litslenas klockstapel ligger på åssluttningen öster om kyrkan och kyrkogården. Den är byggd 1773 och ersatte en äldre klockstapel siom var belägen närmare kyrkan.

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
1100-talet Litslena kyrka uppförs som en liten romansk gråstenskyrka med långhus, smalare absidförsett kor och ett torn i väster.
År 1773 - 1773 Nybyggnad
Ny klockstapel uppförs.