Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, KULLA 2:1 KULLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kulla kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KULLA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KULLA 2:1

Historik

Kulla kyrka är belägen på en kulle i typisk jordbruksbygd. Socknen gränsar till mälarviken Oxen.

Det är en medeltida salkyrka uppförd av gråsten. Kyrkan har rektangulärt långhus, västtorn med karnisformad huv, sakristia i norr och vapenhus i söder. Fasaderna är putsade och vitkalkade.

Långhusets murar härrör troligen från en romansk kyrka uppförd under 1200-talets förra hälft. Kyrkans äldsta inventarier har tillverkats omkring 1250. Västtornet tillkom under senare hälften av 1200-talet. På 1300-talet byggdes koret. Sakristian tillkom efter koret, förmodligen under 1300-talet. Under 1400-talets sista fjärdedel påbyggdes tornet, v...

Läs mer i eget fönster

Långhusets västra del härstammar troligen från omkring år 1200. Tornet och kyrkans östra del är något yngre. Vapenhuset är senmedeltida. Tornet är förhållande vis lågt och kröns av en karnisformad spånklädd huv från 1700-talet.

År 1200 - 1200 Nyanläggning
ca 1200 Kyrkan uppförs i romansk stil med långhus och smalare kor som kan ha haft absid.
År 1885 - 1885 Utvidgning - Begravningsplats
Beslutades om utvidgning norrut av kyrkogården.