Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HUSBY-SJUTOLFT 8:1 HUSBY-SJUTOLFTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Husby-Sjutolft kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSBY-SJUTOLFTS KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HUSBY-SJUTOLFT 8:1

Historik

Husby-Sjutolfts kyrka har rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster. Den putsade kyrkan är uppförd av natursten och tegel. Samtliga yttertak utgörs av spånklädda sadeltak, tornet kröns av en huv med lanternin. Ingång till kyrkan sker via tornets bottenvåning samt via vapenhuset. I kyrkogårdens sydöstra hörn ligger det Setonska gravkoret från 1828.

Kyrkans byggnadshistoria är oklar. Sakristian, som är kyrkans äldsta del, byggdes troligen under 1200- eller 1300-talet och tillhörde ursprungligen en träkyrka. Långhuset uppfördes troligen under 1300-talet, och i början av 1400-ta...

Läs mer i eget fönster

Husby Sjutolfts kyrka har den för medeltida kyrkor typiska formen med ett rektangulärt långhus med rakslutet kor, ett torn i väster, sakristia i norr samt vapenhus i söder. Sakristian är äldst och antas ha byggts mellan 1250 och 1350. Den skulle i så fall ha hört till en äldre träkyrka. Det är oklart när, men långhuset har förmodligen byggts på 1300-talet medan tornet och vapenhuset byggts på 1400-talet. Byggnadsmaterialet är gråsten och tegel.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
1200-talet Sakristian i sten byggs till en äldre träkyrka.
År 1992 - 1992 Ändring
Renovering och omputsning av grindstolpar i kyrkogårdsmur
År 1998 - 1998 Nyanläggning - Minneslund
Tillstånd till anläggande av minneslund på kyrkogården erhölls från länsstyrelsen.