Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HACKSTA 7:1 HACKSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hacksta kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HACKSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HACKSTA 7:1

Historik

Hacksta medeltida kyrka ligger omgiven av åkrar 25 km sydost om Enköping.

Kyrkan är uppförd av putsat murverk och står under spåntak. Murarna formar ett långhus från 1200-talet med samtida, smalare rakt avslutat kor i öster. Något senare, oklart när, vidbyggdes en sakristia i norr. Det senmedeltida vapenhuset i söder har blinderingar av tegel i gavelröstet över sydportalen. 1762 revs den medeltida sakristian och den nuvarande uppfördes på samma plats.

Koret välvdes omkring år 1300 och dekorerades med kalkmålningar. Långhusvalven härrör från perioden 1470-90 och även dessa bemålades kort efter det att de stod färdiga. I slutet av...

Läs mer i eget fönster

Hacksta kyrka från 1200-talet är till storleken liten. Den har ett enkelt, anspråkslöst yttre samtidigt som den med sina ojämna murar har något uråldrigt över sig. Den består av ett långhus och ett något smalare kor. På sedvanligt vis har den en sakristia i norr och ett vapenhus på sydsidan. Fasaderna är spritputsade i gult med vita hörn och vita slätputsade fönstersmygar. Kyrkans tak är täckt med tjärade spån. Taket över koret är valmat.

Vapenhusets gavelparti är försett med vita försänkta blinderingar. Porten till vapenhuset är en ålderdomlig bräddörr. Kyrkans fönster är rundbågiga och försedda med smidda järnbågar. Sakristian...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
1200-talet Långhus och kor byggs. En sakristia tillkommer i ett senare skede, dess byggnadsår är okänt.
År 1648 - 1648 Nybyggnad
Klockstapeln byggs
År 1793 - 1794 Ändring
Omfattande reparation av klockstapeln.