Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, GRYTA 3:1 GRYTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gryta kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRYTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GRYTA 3:1

Historik

Gryta medeltida kyrka är belägen i en flack dalgång knappt två mil nordost om Enköping. Förbi kyrkan passerade sveakonungarnas eriksgata.

Kyrkan är uppförd i gråsten och har långhus med rundat korparti i öster. I norr står en vidbyggd sakristia och i söder ett vapenhus. Utbyggnaden i väster utgör nedre delen av ett torn. Dess övre partier är inte kvar. Den äldsta delen av kyrkan härrör troligen från romansk tid och utgörs av långhuset. Koret var smalare. Senare under medeltiden, troligen någon gång under folkungatiden 1250-1350, revs det gamla koret och ersattes av ett nytt, fullbrett. Under 1400-talet byggdes tornet och sannolikt...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan består av långhus och kor av samma bredd. Koret har en mot öster avrundad form. Väster om långhuset finns en smalare byggnadsdel som utgör nedre delen av ett före detta torn. På kyrkans södra sida finns ett vapenhus. Sakristian är belägen på kyrkans norra sida. Långhuset är den äldsta byggnadsdelen och härstammar från 1100-talet.

På en höjd ett hundratal meter norr om kyrkan står klockstapeln. Den är troligen byggd 1752. Klockstapeln har en ålderdomlig karaktär. Nederdelen har snedställda väggar med tjärad panel.

År 1100 - 1199 Nyanläggning
1100-talet Kyrkans äldsta del, långhuset, byggs.
År 1995 - 1995 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades