Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, FRÖSTHULT 1:7 FRÖSTHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Frösthults kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖSTHULTS KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FRÖSTHULT 1:7

Historik

Frösthults kyrka reser sig omkring en och en halv mil nordväst om Enköping. Den består av ett enskeppigt, medeltida kyrkorum med kor och långhus i samma höjd och bredd, en sakristia i norr och ett senare byggt torn i väster. Dessförinnan stod ett vapenhus intill långhusets sydmur. Murarna består av gråsten med tegelorneringar i gavlarnas rösten. Sadeltakets spån ersattes med plåt 1971. Kyrkorummet och sakristian härrör från tiden omkring år 1300. Trefönstergruppen i östmuren, den ståtligaste i sitt slag i hela Uppland, är ett typiskt drag för denna tid. Under 1400-talet byggdes vapenhuset framför sydportalen. Från början torde kyrka...

Läs mer i eget fönster

Frösthults kyrka byggdes omkring år 1300 som en gråstenskyrka med tegelornerade gavelrösten och sakristia i norr. I slutet av 1400-talet försågs kyrkan med rikt utformade tegelribbvalv. Ungefär samtidigt byggdes ett vapenhus framför kyrkans ursprungliga sydportal. Utvändigt sett fick kyrkan sitt nuvarande utseende åren kring 1840 då ett västtorn byggdes och vapenhuset i söder revs.

År 1300 - 1300 Nyanläggning
Omkring 1300 byggdes kyrkan som en salkyrka av gråsten med tegelornerade gavlar och sakristia i norr. Kyrkorummet var från början täckt av ett trätunnvalv.
År 1615 - 1615 Nybyggnad
En klockstapel byggdes nära kyrkan.
År 1991 - 1991 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen beviljade tillstånd till anläggande av urngravplatser inom ett gravkvarter på sydöstra delen av kyrkogården.