Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, FITTJA 10:1 FITTJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FITTJA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FITTJA 10:1

Historik

Fittja kyrka ligger i en trakt rik på fornlämningar, ca 2½ mil nordost om Enköping vid en vik av Mälaren. På andra sidan vattnet reser sig Viks slott, en av vårt lands bäst bevarade senmedeltida borgar men känd ända sedan 1200-talet. Murarna är huvudsakligen uppförda av kluvna gråstensblock. Inslag av tegel finns bl.a. i murarnas övre partier, i gavlarnas rösten och i koret. Den rektangulära salbyggnaden smalnar av något mot öster där den avslutas med ett tresidigt kor. Ingången är sedan medeltiden förlagd till långhusets sydmur. En medeltida portal har även funnits i västgaveln. I norr står en sakristia med valmat tak. Långhuset tä...

Läs mer i eget fönster