Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, BOGLÖSA 17:1 BOGLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Boglösa kyrkogård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOGLÖSA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BOGLÖSA 17:1

Historik

Boglösa kyrka ligger söder om Enköping i en trakt rik på fornlämningar. Socknen är främst känd för sina många hällristningar från bronsåldern.

Denna medeltida, enskeppiga salkyrka är av natursten och putsad både ut- och invändigt. Den har ett rektangulärt långhus och ett rakt avslutat kor i samma höjd och bredd, vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Sadeltaket är brant och spåntäckt.

Kyrkans äldsta del uppfördes troligen under tidig medeltid, senast 1200-talet. Koret har varit smalare än långhuset och eventuellt haft absid. Kyrkorummet har täckts av ett plant trätak eller en öppen takstol. Detta tidiga långhus har omfa...

Läs mer i eget fönster

Boglösa kyrka är ursprungligen en romansk kyrka från 1100-talet eller 1200-talets början med långhus och smalare kor. Kyrkan förlängdes under 1300-talets första hälft åt öster och förvandlades till en salkyrka med ett kor lika brett som långhuset. Samtidigt byggdes förmodligen också sakristian och vapenhuset. Kyrkan försågs även med trätunnvalv av vilket spår syns på de gotiska takstolarna på vinden. Takstolarna har med dendrokronologisk metod daterats till 1319/20. Takstolar från det romanska skedet finns också kvar och har daterats till efter 1165.

År 1200 - 1200 Nyanläggning
ca 1200 Boglösa kyrka uppförs som en romansk kyrka i gråsten med rektangulärt långhus och ett smalare kor.
År 1639 - 1639 Nybyggnad
En klockstapel ”blev upprättad”. Den brädslogs och tjärades.
År 1969 - 1969 Ändring
En ny öppning görs i kyrkogårdsmurens nordvästra hörn.