Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, AKEBÄCK KYRKOGÅRDEN 1:1 AKEBÄCK KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

446-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
AKEBÄCK KYRKA (akt.), AKEBÄCKS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

AKEBÄCK KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Akebäcks kyrka är en välbevarad romansk anläggning av putsad kalksten. Långhuset, koret och absiden uppfördes under 1100-talets senare hälft. Vid 1200-talets mitt uppfördes det kraftiga tornet i väster med rundbågiga tegeldekorerade och kolonnettförsedda ljudgluggar. Något senare gavs långhuset en modernare resning genom att nocken höjdes och takvinkeln därigenom ökades. Sakristian vidbyggdes på långhusets norra sida 1931-32. Kyrkans huvudingång utgörs av en romansk portal med huggen omfattning i tornets sydfasad. En liten romansk sydportal finns också i koret. Långhusets tidigare sydportal flyttades vid tornets uppförande till det...

Läs mer i eget fönster

Akebäck kyrka är med undantag för sakristian, som byggdes 1931-32, uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret med absiden och långhuset vilka kom till under senare delen av 1100-talet. Tornet byggdes vid 1200-talets mitt.

Kyrkan har förutom tillkomsten av sakristian undergått ett fåtal utvändiga förändringar sedan byggnadstiden, varav upptagningen av nya fönster i långhuset på 1800-talet är den mest omfattande. Under efterreformatorisk tid har kyrkorummet inretts med bänkar, predikstol, altaruppsats m.m

År 1149 - 1149 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow (SvK).
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Koret med absiden samt långhuset byggdes (GK; SvK anger ”1100-talet”). Stenrelief föreställande en stenhuggare(?) i korportalen (SvK: ”1100-talet”).
År 1931 - 1932 Ändring
Bildsten, påträffad i långhusets yttermur, ställdes upp på kyrkogården