Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, ALTUNA 5:1 ALTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Altuna kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALTUNA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ALTUNA 5:1

Historik

Altuna kyrka står på en liten höjd omgiven av en kyrkogård ute på landsbygden ett par mil nordväst om Enköping. En medeltida kyrka har legat alldeles nedanför kullen. År 1678 tillbyggdes den med det s k Creutzska - Cronhielmska gravkoret. Kyrkan och gravkoret revs i samband med att nya kyrkan uppfördes. År 1852 uppbyggdes gravkoret i nyklassisk stil och på medeltidskyrkans ursprungliga plats.

Nuvarande kyrkan uppfördes 1850 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Stilen är nyklassicism med inslag av nygotik. De putsade tegelmurarna formar ett enskeppigt kyrkorum med kor och långhus i samma bredd och höjd, en halvrund sakristia i öst...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan uppfördes 1848-50 efter ritningar av stockholmsarkitekten J. F. Åbom som var knuten till Överintendentsämbetet. Kyrkotomten omges av en gråstensmur med putsade grindstolpar och järngrindar. Kyrkan är uppförd i en tidstypisk nyklassicistisk stil med rektangulärt långhus, en absid innehållande sakristia i öster samt torn i väster som kröns av en lanternin med en hög spira. Fasaderna är spritputsade samt försedda med slätputsade omfattningar och hörnlisener med en tunn rusticering. Putsen är avfärgad med vit kalkfärg. De stora rundbågiga fönstren har tätspröjsade träbågar målade i ljusgrått. Fasaderna mot norr och söder har entr...

Läs mer i eget fönster
År 1848 - 1850 Nyanläggning
Altuna kyrka invigdes. Den byggdes efter ritningar från 1848 av den kände arkitekten J. F. Åbom och började byggas 1848. Byggmästare var C. G. Gundberg, Stockholm. Kyrkan ersatte den medeltida kyrkan vilken revs 1848. Kyrkan försågs med en ny orgel som byggdes av Pehr Gullbergsson, Lillkyrka. Han återanvände delar av den gamla orgeln från 1775. Predikstolen, läktaren och bänkinredningen byggdes samtidigt med kyrkan.
År 1852 - 1852 Nybyggnad
Det Creutz-Cronhielmska gravkoret återuppfördes på kyrkogården. Det ersatte ett äldre gravkor på samma plats som varit sammanbyggt med gamla kyrkan. Byggnaden har använts som bisättningsrum sedan den uppfördes.
År 1880 - 1889 Nybyggnad
Det von Engeströmska gravkoret byggdes intill kyrkans nordöstra hörn.
År 1918 - 1918 Flyttning
Runstenen vid kyrkan fick sin nuvarande placering. Den var tidigare inmurad i gravkorets på kyrkogården sockel och hade innan dess varit inmurad i den gamla kyrkan.
År 1980 - 1980 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen gav tillstånd till anläggande av urngravplatser på kyrkogården .
År 1994 - 1994 Ändring
Plåttaket på långhuset byttes ut mot ny förzinkad stålplåt i samma utförande som det gamla svartplåtstaket.
År 1999 - 1999 Nyanläggning - Minneslund
Tillstånd till anläggande av minneslund gavs av Länsstyrelsen.
År 2003 - 2003 Teknisk installation - El
Tillstånd till uppsättande av belysningsarmaturer på kyrkogården beviljades av Länsstyrelsen.