Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ånge kn, FRÄNSTA 6:1 TORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4081-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPS KYRKA (inakt.)
Västernorrland
Ånge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRÄNSTA 6:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - År 1779 fattades beslut om, att en ny kyrka skulle byggas i Torp och 1781 bestämdes, att den skulle ligga på den gamla kyrkans plats, den medeltida kyrkan skulle kringbyggas innan den revs. Förslagsritning visar dock att den äldre kyrkan skulle sammanfalla med den nya kyrkans västra del fram till korsarmarna. Arbetet med den planerade nya kyrkan igångsattes 1782. Ritningarna var utförda av Olof Tempelman 1777. Byggmästare var Daniel Lundqvist från Gävle och bygget leddes av hans verkgesäll Johan Christopher Loëll. Invigning skedde den 13 november 1785 av prosten Pehr H Wasenius. Tornöverbyggn...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - TORP

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2275, år 1900: 8135, år 1995: 5163

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Eget pastorat 1314, fram till 1562 med Borgsjö och Haverö, 1562 till 1667 med Borgsjö, 1667-69 eget, 1669 till 1879 med Borgsjö, sedan 1879 eget.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger omkring Ljungans dalgång och sträcker sig från gränsen mot Hälsingland i söder till gränsen mot Jämtland i norr. Kyrkan ligger i utkanten av tätorten Fränsta i en svag sluttning nära stranden av Ljungan där älven vidgar sig och bildar Torpsjön. På andra sidan sjön breder odlingsbygden ut sig. Söder om kyrkan finns kyrkstallar frå...

Läs mer i eget fönster

Torps kyrka byggdes 1782 -85 efter ritningar av arkitekt Olof Tempelman 1777. Byggmästare var Daniel Lundqvist från Gävle och bygget leddes av hans verkgesäll Johan Christopher Loell. Invigning skedde den 13 november 1785 av prosten Pehr H Wasenius.

På platsen låg en medeltida kyrka som skulle sammanfalla med den nya kyrkans västra del fram till korsarmarna.


Se även exteriör & interiör beskrivning för mer historik.