Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ånge kn, ÅNGEBYN 1:75 ÅNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrS-2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅNGE KYRKA (akt.)
Västernorrland
Ånge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

ÅNGEBYN 1:75

Historik

Kyrkan är byggd i tegel. Planen är rektangulär med utskjutande vapenhus och sakristia. Sammanfogad med kyrkan är en lägre församlingssal. Byggnaden har vita, odekorerade putsfasader och fyrkantiga fönsteröppningar. Sadeltaken är täckta med svart plåt. Kyrkan har en fristående klockbock.

Kyrkorummet har vitputsade väggar och ett brunmålat träpaneltak med öppen takstol. Golvet är lagt av kalksten. Bänkarna är tillverkade i naturfärgat trä.

Altarväggens textil är komponerad av Folke Heybroek.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.

Kyrkan uppförd 1957-58, ritad av arkitekt Johan Thomé, konstnärlig utsmyckning av Foke Heybroeck.

För mer historik se kyrkobyggnaden samt tidigare inventeringar.