Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gullspång kn, AMNEHÄRADS PRÄSTBOL 2:1 M.FL. AMNEHÄRADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Amnehärads kyrkogård, anl, 03-273-13.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
AMNEHÄRADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Gullspång

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

AMNEHÄRADS PRÄSTBOL 2:1

AMNEHÄRADS PRÄSTBOL 1:18

Historik

FÖRSAMLING 1995 - AMNEHÄRAD

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1434, år 1900: 2560, år 1995: 3160

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i bebyggelse av radbykaraktär i utkant av Gullspångs stationssamhälle 500 m väster om Gullspångsälven. Alléer och vårdträd omgärdar kyrkan och den närbelägna prästgården. Socknen ligger på näset mellan Vänern och Skagern.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med korsarm i norr (det s. k. Rådakapellet), oktogonalt korparti och vidbyggd sakristia i öster samt västtorn av trä. Den ...

Läs mer i eget fönster