Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ånge kn, LILLBODA 1:19 TORPSHAMMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gravkapell+klockstapelfrSÖ.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPSHAMMARS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Ånge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LILLBODA 1:19

Historik

Tprpshammars kyrka är en rektangulär tegelkyrka med högt, valmat skiffertak och takryttare. Fasaderna är vitputsade. Fönstren är rektangulära. Klockstapeln uppfördes 1915 till det äldre gravkapellet.

Kyrkorummets väggar är vitputsade. Innertakets grå träpanel har målad dekor. Kyrkan har trägolv och en bänkinredning i öppna kvarter.

Altartavlan är målad av Erik Stenholm.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.

Den rektangulära salskyrkobyggnden ritades av David Frykholm, Härnösand, 1936-37. Byggmästare var Eric Olsson, Boda. Den stod klar 1938. Den har sakristia i nordöst.

Invid granhäcken i öster, sydöst om kyrkan, finns ett gravkapell också ritat av arkitekt David Frykholm, Härnösand, 1937. Intill väster om gravkapellet finns en bruntjärad klockstapel, uppförd 1915 till det äldre gravkapellet på platsen.