Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ånge kn, VALLEN 9:1 HAVERÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4077-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAVERÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Ånge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALLEN 9:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Vackert belägen på en udde står Haverö kyrka, byggd 1847-50 som ersättning för en medeltida stenkyrka på samma plats. Som byggmästare stod Jacob Norin från Norrala i Hälsingland, som med hjälp av Johan Nordell och snickaren Jonas Uhrus, uppförde kyrkan efter ritningar av Theodor Edberg. Invigningen skedde 14 mars 1852 av biskop Bergman..

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär kyrkobyggnad med kor och lägre och smalare sakristia i öster och torn i väster. Huvudingång genom tornfoten samt mittingång på nordsidan. Motsvarande ingång på sydsidan är numera interiört igensatt. Separat senare upptagen ing...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - HAVERÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 458, år 1900: 2538, år 1995: 1145

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omnämnd 1314 som annex till Borgsjö. Mellan 1562 och 1818 pastorat med Ytterhogdal, sedan 1818 eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den ytmässigt stora socknen är den västligaste i landskapet och har medeltida ursprung. Kyrkan ligger vid den gamla leden mot Norge på ett näs i Kyrksjön, en del av sjön Havern. Kyrkan omges av viss odlingsmark, bebyggelsen är gles och fåtalig. Bygden omges av stora skogsområden. Ca 200 m norr om kyrkan ligger det moderna församlingshemmet.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTL...

Läs mer i eget fönster

Haverö är en medeltida socken, sedan 1818 eget pastorat.

Den ytmässigt stora socknen är den västligaste i landskapet och har medeltida ursprung. Kyrkan ligger vid den gamla leden mot Norge på ett näs i Kyrksjön, en del av sjön Havern. Kyrkan omges av viss odlingsmark, bebyggelsen är gles och fåtalig. Bygden omges av stora skogsområden.

På samma plats som den tidigare stenkyrkan uppfördes 1847-50 en byggnad i nyklassicistisk stil av byggmästaren Jacob Norin från Norrala i Hälsingland, samt hans medhjälpare Johan Nordell efter ritningar av Theodor Edberg. Den medeltida kyrkans östparti ingår i den nya kyrkans sak-ristia. Haverö...

Läs mer i eget fönster