Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ånge kn, STOMJORDEN 1:3 BORGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00792

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Ånge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STOMJORDEN 1:3

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Borgsjö kyrka uppfördes 1766-68 av kyrkbyggmästaren Daniel Hagman efter sannolikt egna ritningar. Den är en av Hagmans mest berömda verk och kom att stå som modell till flera kyrkor. Han hade till sin hjälp gesällerna Johan Daniel Hagman och Lars David Geting. Kyrkan ersatte en medeltida kyrka på samma plats. Invigning ägde rum den 12 januari 1772.
Klockstapeln nordväst om kyrkan byggdes 1782 av Pål Persson från Stugun på åttsidig undre bod med därovan balustergalleri och lökkupol med spira. Stegporten uppförd 1806-08 av Peh Hagmansson, placerad till 1906 söder om kyrkan.

PLAN OCH MATERIAL -...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - BORGSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1321, år 1900: 5440, år 1995: 5730

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken 1314 med Haverö som annex. Från 1400-talet till 1879, med undantag för 1667-69 pastorat med Torp, sedan 1879 eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen omfattar en stor yta i landskapets västra del mellan Jämtland i norr och Hälsingland i söder. Kyrkan ligger i Ljungans älvdal i utkanten av ett odlat område mellan större jordbruksbygder med uppsplittrat ägande i nordsluttningen ner mot Borgsjön där Ljungan mynnar från öster. Den odlade bygden omges av vidsträckta bergiga skogsområden. Klockstapeln från 17...

Läs mer i eget fönster

På platsen för den medeltida kyrkan uppförde Daniel Hagman 1766-68 en kyrka, sannolikt efter egna ritningar. Delar av den äldre kyrkobyggnadens murar är bevarade i korväggen.

Se även tidigare inventeringar.