Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, RISTA 1:2 ÖVERLÄNNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KyrkanfrV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖVERLÄNNÄS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RISTA 1:2

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖVERLÄNNÄS

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 540, år 1900: 1126, år 1995: 389

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omnämnd 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i odlingsbygden i nedre Ådalen. Kyrkan ligger för sig högt i åkermarken ovanför älven. Kyrkomiljön har en medeltida prägel. Kyrkogården omges av en bogårdsmur. Utanför i väster står en klockstapel som fått sin nuvarande form 1891. Panelen på nederdelen är på senare bilder avlägsnad så att klockbocken är synlig. Intill kyrkan ligger församlingshemmet och vid vägen i nordväst prästgården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECK...

Läs mer i eget fönster

Överlännäs salskyrka med senare tillagd sakristia i norr och numera helt utan vapenhus i väster, karaktäriseras av sitt öppna läge i det vackra åkerlandskapet i dalgången norr om Ångermanälven. Exteriört präglas den av sitt medeltida ursprung med solida murar och brant sluttande spånbeklätt sadeltak, dock med 1700-tals klassicismens tillägg i form av slätputsade- och vitmålade fasadytor och förstorade ljusinsläpp. Den moderna tiden har dock smugit sig på med den omgestaltade klockstapeln från 1950-talet.

Se även tidigare inventeringar