Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, RESELE PRÄSTBORD 1:22 RESELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrÖ.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RESELE KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RESELE PRÄSTBORD 1:22

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den nuvarande kyrkan uppfördes åren 1834-41 under ledning av byggmästare Lars David Geting efter ritningar 1828 av Axel Nyström, som bearbetat ett första förslag av Simon Geting. Biskop Franz Michael Franzén förrättade invigningen 1841. I samband med att den nya kyrkan byggdes revs den medeltida gråstenskyrkan. Rundbågig murad stigport med smidda järngrindar leder till kyrkogården.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär kyrkobyggnad med huvudingång i väster med förstuga, samt torn med sakristia i öster. Ingång även mitt på södra långsidan. Material gråsten, möjligen delvis hämtad från den medeltida...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - RESELE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 745, år 1900: 2520, år 1995: 801

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i Ångermanälvens övre dalgång. Kyrkan ligger i odlingsbygden på en höjd ovanför älven vid en äldre väg, som går genom det kuperade odlingslandskapet nära älven. Vid den nya kyrkan finns en rundbågig murad stegport med järngrindar. Närmaste bebyggelse finns i byn Myre med vacker, öppen odlingsbygd och betes- och slåttermark på de höga, branta nipkanterna.

RASERAD KYRKA / RUIN - I. Medeltida salkyrka av gråsten, med spåntäckt tak och dito gavelröste...

Läs mer i eget fönster

Rektangulär kyrkobyggnad, uppförd åren 1834-41 under ledning av byggmästare Lars David Geting efter ritningar 1828 av Axel Nyström, som bearbetat ett första förslag av Simon Geting, med huvudingång i väster med förstuga, samt torn med sakristia i öster. Ingång även mitt på södra långsidan.

Se även tidigare inventeringar.