Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, RAMSELE PRÄSTBORD 1:10 RAMSELE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrS.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAMSELE GAMLA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

RAMSELE PRÄSTBORD 1:10

Historik

FÖRSAMLING 1995 - RAMSELE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 710, år 1900: 3719, år 1995: 1982

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omnämnd 1314 (DS 1946). Namnet omnämnt redan1273 enligt Telhammer.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den sydvästra delen av landskapet. Den omfattar en del av Faxälvens övre dalgång med angränsande skogsmarker. På älvens västra sida, något söder om den nya kyrkan, ligger Ramsele gamla kyrka från medeltiden. Kyrkan har ett intressant läge på Grannäset, ett plant parti på ett högt och smalt näs, som bildas där älven smalnar och gör en kraftig krök. Älvsidorna utgörs av branta nipor. Kyrkan används nu un...

Läs mer i eget fönster

Kyrkobyggnaden, enligt traditionen uppförd av elva bönder, utgörs av en liten medeltida salskyrka, troligen uppförd redan under 1200-talet, med träsakristia. Kyrkan är murad i skalmursteknik och vitkalkad. Gavelröstena är spånklädda. Ett brant sadeltak är belagt med spån, vilket på taknockens mitt pryds av en takryttare utförd i trä 1925 med spira av järn och med en flöjel i svartmålad plåt. Flöjeln har mönster med två utsirade fiskar. Mot norr en liten kupa för norrfönstret i trä. Sakristia i timmer, laxknutar, falurödfärg, sadeltak med rundspån.