Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, HAMRE 6:1 LÅNGSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KyrkanfrN.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGSELE KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAMRE 6:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - År 1801 besiktigade byggmästaren Simon Geting den gamla kyrkan, som föregåtts av minst en medeltida kyrka. Nybyggnad rekommenderades, och Geting gjorde 1812 ett ritningsförslag, som samma år lätt retuscherades av Per Wilhelm Palmroth vid ÖIÄ. Geting utsågs till byggmästare och lade 1815 grunden, men först 1826-27 restes kyrkan. Den sista gudstjänsten i den gamla kyrkan, som låg intill den nya, hölls i juni 1827, varefter den revs. Den nya invigdes i oktober.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär kyrkobyggnad med kor och bakomliggande sakristia samt torn i öster, helt enligt ritning 1812. Ingång i ...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - LÅNGSELE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 482, år 1900: 2659, år 1995: 1673

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946)

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen omfattar bygden mellan Faxälven och Ångermanälven som flyter samman vid Sollefteå ungefär en mil åt sydost. Ca 100 m söder om den nya kyrkan, nära älvstranden, ligger ruinen av en medeltida kyrka. Den befintliga kyrkan ligger centralt i den odlade bygden strax utanför tätorten på en höjd ovanför Faxälven. Väster om kyrkan ligger församlingshemmet.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida stenkyrka av i övrigt okänt utseende, belägen nordost om nuvarande kyr...

Läs mer i eget fönster

Kyrkobyggnaden ritades av Simon Geting 1812, ritningar som samma år lätt retuscherades av Per Wilhelm Palmroth vid ÖIA. Geting utsågs till byggmästare och lade 1815 grunden, men först 1826-27 restes kyrkan. Då revs den gamla strax intill.

Se även tidigare inventeringar.