Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, LILLEGÅRD 4:1 JUNSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ-2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JUNSELE KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

LILLEGÅRD 4:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Riven 1885. Junsele gamla kyrka, dåvarande Mo kyrka, uppfördes i trä 1763 av bondebyggmästaren Per Zakrisson i Kubbe, Anundsjö, som även uppfört klockstapeln. Kyrkan och stapeln revs 1885, då ny kyrka byggdes på andra sidan Ångermanälven.

PLAN OCH MATERIAL - Åttsidig plan, en rektangel med avfasade hörn, med kor i öster, sakristia på norra sidan och vapenhus i väster. Måtten angavs vara 13 x 26 alnar.
Byggd i timmer, senare panelklädd, taket klätt med stora furuspån. Klockstapeln väster om kyrkan hade fyrsidig bod med genomgång. Stapeln rekonstruerades 1970 i förenklad form.

EXTERIÖR - Ytte...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - JUNSELE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 374, år 1900: 3233, år 1995: 1785

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1535 (Styffe).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i landskapets nordvästra del omkring Ångermanälvens dalgång. Vid Junsele bildar älven en krök och ändrar riktning från nordväst mot sydost till nordost/sydväst. Kyrkan ligger högt över Ångermanälven i en brant sluttning med kyrkogården nedanför mellan skog och åker på ett näs mellan älven i söder och Betarsjön i norr. Tätorten, som liksom många andra orter i regionen utan någon skarp gräns övergår i jordbruksbygd, ligger strax intill. Söder om väg...

Läs mer i eget fönster