Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, VÄSTERGRANINGE 7:75 GRANINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrS.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRANINGE KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTERGRANINGE 7:75

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Järnhanteringen i Graninge tog fart på 1670-talet. Ett kapell byggdes 1759-61 för brukets folk; tidigare hölls gudstjänster i brukssalen. Klockstapel byggdes 1762, 1887 ersatt av den nuvarande som en kopia av den äldre. Vid 1800-talets mitt fanns planer på en stor nygotisk träkyrka, ritad av Fredrik Wilhelm Scholander. Eftersom man var oenig om tomtplatsen förföll projektet, och den befintliga kyrkan restaurerades istället.

PLAN OCH MATERIAL - Åttsidig plan med kor och sakristia i öster och litet vapenhus i väster. Byggd i timmer klädd med vitmålad liggande panel (1828 stående). Taket klätt ...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - GRANINGE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 567, år 1900: 1669, år 1995: 644

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbrutet ur Långsele som bruksförsamling 1673. Mellan 1673 och1873 pastorat med Sollefteå, 1873 till 1929 med Långsele, 1929 till 1961 eget, sedan 1962 åter med Långsele.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i skogsbygden i landskapets södra del och gränsar i söder mot Jämtland och Hälsingland. Den har sitt ursprung i järnbruket som etablerades här under andra hälften av 1600-talet. Kyrkan ligger nära stranden av Brukstjärnen i tätorten som ännu har prägel av bruksort. Bruksmiljön är riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DE...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan uppfördes 1759-61 i utkanten av själva bruksområdet.
På nocken flöjlar i plåt med brukspatronerna Johan Clasons och Jacob Efraim Clasons initialer, båda daterade 1759.

Se även tidigare inventeringar.