Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Timrå kn, TIMRÅ PRÄSTBOL 1:1 TIMRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4088-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TIMRÅ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Timrå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TIMRÅ PRÄSTBOL 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Medeltidskyrkan revs delvis 1794, varvid de östra och södra murarna samt sakristian sannolikt kom att ingå i den nuvarande kyrkan. Byggmästare Peh Hagmansson svarade för bygget. Som arkitekt stod troligen Gustaf Pfeffer. Invigningen skedde den 16 oktober 1796. Tornets originella övre del tillkom 1833-35 efter ritningar av skeppsbyggmästare Erik Ab. Hägglund vid Wifsta varv, obetydligt förändrad av Fredrik Magnus Bäck vid granskningen på ÖIÄ. Som byggmästare till tornöverdelen stod Hägglund och murmästaren P Sjölander.
Väl arbetad murad port till kyrkogården med förgylld strålsol i smide i båg...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - TIMRÅ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 671, år 1900: 5706, år 1995: 13606

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, 1314 annex till Skön. Socknen avsöndrades på 1400-talet ur Skön. Pastorat med Skön till 1892, sedan dess eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i Sundsvallsområdet, norr om staden mot Klingerfjärden i öster. Kyrkan ligger centralt i tätorten i en sluttning ovanför fjärden.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Den murade kyrkan består av ett rektungulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i öster och torn i väster.

I: En medeltida kyrka som troligen var en re...

Läs mer i eget fönster

Timrå medeltida kyrka revs till en del 1794. Den östra och södra muren, sannolikt också sakristian, sparades för att ingå i en ny kyrkbyggnad, som påbörjades samma år. Byggmästaren Pehr Hagmansson arbetade troligen efter ritningar av Gustaf Pfeffer. Byggnaden stod färdig 1796.