Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, ARMPLÅGAN 1:179 GALTSTRÖMS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

4051-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GALTSTRÖMS KAPELL (akt.), GALTSTRÖMS BRUKSKYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

ARMPLÅGAN 1:179

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NJURUNDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: -, år 1900: -, år 1995: -

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Bruksförsamling utbruten 1680 ur Njurunda. Uppgått i Njurunda 1868. Befolkningstalen för Galtström ingår i Njurunda.

LÄGE OCH OMGIVNING – Galtströms järnbruk grundades 1673 vid Armsjöns utlopp i Bottenviken.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Kapellet påbörjades 1680 och fick sin slutliga inredning 1696. Byggnad med bred rektangulär form, sakristia i nordost samt vapenhus i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kapellet har stående vitmålad brädfodring. Mycket välbevarad, enhetlig inredning från byggnadst...

Läs mer i eget fönster

Bruksförsamling utbruten 1680 ur Njurunda, ingår i Njurunda pastorat. 1995 överlämnad till Njurunda församling från dåvarande ägaren SCA.

Kapell till Galtströms järnbruk, påbörjades 1680 och fick sin slutliga inredning 1696. Byggnad med bred rektangulär form, sakristia i nordost samt lägre vapenhus i väster. Grund av huggen, bruksfogad natursten, timmerstomme, stående vitmålad brädfodring med profilerad bred panel. Panelen utbytt åtminstone två gånger sedan 1921. Tydliga knutlådor. Sadeltak belagt med ny-tjärade takspån, raka avslut men pilspetsformiga i takfot. Krönande vitt träkors i väster. Treradiga vindskivor på förvandring...

Läs mer i eget fönster