Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, STÅNGOM 2:23 NJURUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4099-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NJURUNDA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STÅNGOM 2:23

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NJURUNDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1640, år 1900: 6893, år 1995: 13897

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socknen omnämnd 1314, eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den östligaste älvdalsbygden söder om Sundsvall och gränsar i söder till Hälsingland. I socknen finns två äldre kyrkplatser. Utanför bebyggelsen i Kvissle/Nolby ligger ruinen av en liten medeltida kyrka, som tolkats som en privatkyrka. Den ligger i svagt kuperad odlingsmark i närheten av en nu uttorkad bäck på Prästbolets mark. Norr om ruinen finns ett järnåldergravfält med storhögar, bl a Norrlands största, och i skogspartiet mot sydvä...

Läs mer i eget fönster

En helt ny kyrkplats, ca 2 km söder om den nedbrunna medeltida kyrkan i Njurundabommen, valdes för uppförandet av en ny kyrka. Platsen var väl vald i ett höjdläge där kyrkan siktas över hela Myredalen och västra Njurunda. Dock hade den tämligen begränsad plats för gravar, vilket tidigt medförde en etablering av Mjösunds begravningsplats, ca 3 km i nordostlig riktning.

Njurunda kyrka uppfördes mellan 1852 och 1862 en kyrka i stort sett efter ritningar av J. F. Åbom. Byggmästare var Johan Nordell.

En murad och slätputsad stigport vid entrén till tomten i väster. Den murades med en sockel av tuktad granit, tegelmurades av storte...

Läs mer i eget fönster