Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, ANUNDGÅRD 3:16 HOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4079-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

ANUNDGÅRD 3:16

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Genom ett kungl. brev den 18 oktober 1782 erhöll Holm rätt till egen sockenpräst och församlingen beslöt att bygga en ny kyrka på en ny plats. Den gamla kyrkplatsen nere vid stranden som hyst tre tidigare kapell övergavs. Ritningar till den nya stenkyrkan upprättades av Olof Tempelman, "lämpad efter insånd ritning". Ritningarna följdes dock inte när träkyrkan byggdes av Pål Pehrsson från Stugun 1790-92.1790-talets kyrka revs 1903 i samband med att en tegelkyrka i nygotik, ritad av Gustaf Hermansson, uppfördes på troligen samma plats.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med kor i öster m...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - HOLM

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 330, år 1900: 1312, år 1995: 543

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, i 1314 års förteckning annex till Liden. Fram till 1889 pastorat med Indal, därefter eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i inlandet och gränsar i nordväst till Jämtland. Föregångaren till dagens kyrka låg ca 250 m sydväst om den nuvarande, nära stranden av Kyrkviken. Den nuvarande kyrkan ligger i utkanten av ett odlat område, högt i en sluttning på gränsen mot skogen med utblick över Holmsjön i väster. Odlingsmarken utgör endast ett smalt band längs med sjön. Norr om kyrkan finns en skola och i...

Läs mer i eget fönster

Medeltida socken, i 1314 års förteckning annex till Liden. Fram till 1889 pastorat med Indal, därefter eget pastorat.

På platsen för Holms 1700-talskyrka byggdes 1903-04 en ny kyrka i nygotisk stil av Gustaf Hermansson.

En relativt kort rektangulär tegelkyrka med lägre rakslutet kor mellan en sakristia i norr och ett "arkivrum" i söder, samt västtorn.

Se även tidigare inventeringar samt beskrivning av kyrkans exteriör & interiör för mer historik.