Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, RÖKLAND 1:26 ALNÖ NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALNÖ NYA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

RÖKLAND 1:26

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ALNÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 684, år 1900: 6841, år 1995: 7842

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, 1314 som annex till Skön (DS 1314). Även 1571 omnämnt som annex till Skön. Fram till 1892 pastorat med Skön, från 1892 eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Alnön ligger en dryg mil öster om Sundsvall med landförbindelse via den höga bron över Alnösundet. Den i bruk varande församlingskyrkan ligger i utkanten av tätorten ovanför en ca 100 m hög och brant sluttning ner mot Alnösundet. Öster om kyrkan vidtar odlingsbygd på planare mark. Sydväst om kyrkan, ca 20 m längre ned i sluttningen, ligger den gamla kyrka...

Läs mer i eget fönster

Socknen ligger i Sundsvallsområdet, ca sju kilometer nordöst om staden. Kyrkotomten ligger i ett höjdläge på Alnöns nordvästra sida med Alnösundet ett par hundra meter längre ned. Öster om kyrkan vidtar odlingsbygd på planare mark. Sydväst om kyrkan, ca 75 m längre ned i sluttningen, ligger Alnö gamla kyrka på ett tun med hembygdsgården i norr och prästgården i söder. Till prästgården leder en allé från vägen. Kyrkskolan ligger ett stycke söderut vid byvägen från Vi till byarna på norra Alnön.

Utvecklingen på Alnön var dramatisk under andra hälften av 1800-talet då invånarantalet sexdubblades i samband med den kraftiga utbyggnad...

Läs mer i eget fönster