Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, KYRKAN 1 SOLLEFTEÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

StigportenfrSV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SOLLEFTEÅ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Medeltidskyrkan, långhus med smalare kor byggd ca 1200, var vid mitten av 1700-talet i behov av reparation och för liten för den växande befolkningen. Stiftsbyggmästaren Daniel Hagman och dennes son Per Hagmansson tillkallades 1773-74 för att utvidga kyrkan. Redan 1769 hade man emellertid börjat med grundläggningsarbetena. Kyrkan ombyggdes och tillbyggdes nu åt söder och väster, koret utvidgades till kyrkans bredd och en sakristia vidbyggdes i öster. Eventuellt ingick delar av det gamla koret även i sakristian. Kyrkan stod i stort sett färdig 1778. Korpartiet mm förändrat 1907.
Ingång till ...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - SOLLEFTEÅ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 836, år 1900: 4040, år 1995: 9059

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i inlandet vid Ångermanälven. Kyrkan ligger centralt i tätorten på en höjd ovanför älven omgiven av offentliga byggnader. Kombinerat klocktorn och steglucka från 1804-06.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida gråstenskyrka med smalare rakslutet kor, troligen från 1200-talet, revs på 1770-talet. En senmedeltida madonna förvaras i den nya kyrkan.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II. Den medeltida kyrkan ombyggdes och förstorades 1773-78 a...

Läs mer i eget fönster

Den medeltida kyrkan ombyggdes och förstorades 1773-78 av stiftsbyggmästaren Daniel Hagman och hans son Per Hagmansson. Kyrkan fick rektangulär planform och har sedan 1907 ett tresidigt kor i öster, en sakristia i norr och en påbyggd förhall i två plan i väster.

Se även tidigare inventeringar för mer historik.