Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, KYRKMON 7:1 RAMSELE NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ-1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAMSELE NYA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKMON 7:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Ramsele församling har två kyrkor, en medeltida belägen nere vid Faxälven och en från 1800-talets mitt högre upp i samhället. En ny och större kyrka planerades redan på 1830-talet och ritningar till en oktogonal reveterad träkyrka med likformigt förlängda korsarmar upprättades 1835 av Johan Adolf Hawerman. Denna kyrka kom dock inte att byggas. Nya ritningar till en långhuskyrka med drygt 1200 sittplatser utfördes 1854 av brodern Ludwig Hawerman. Byggmästare blev fd korpralen J A Lagerstrand, som också upprättat en ritning, som han i flera detaljer följde; bl a betr lanterninens utformning. Ky...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - RAMSELE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 710, år 1900: 3719, år 1995: 1982

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omnämnd 1314 (DS 1946). Namnet omnämnt redan1273 enligt Telhammer.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den sydvästra delen av landskapet. Den omfattar en del av Faxälvens övre dalgång med angränsande skogsmarker. På älvens västra sida, något söder om den nya kyrkan, ligger Ramsele gamla kyrka från medeltiden (se I: RAMSELE GAMLA KYRKA). Kyrkan har ett intressant läge på Grannäset, ett plant parti på ett högt och smalt näs, som bildas där älven smalnar och gör en kraftig krök. Älvsidorna utgörs av branta...

Läs mer i eget fönster

Ramsele nya kyrka planerades närmare det nuvarande samhället redan på 1830-talet, men uppfördes först 1855-57 efter ritningar av Ludvig Hawerman. Byggmästare var J A Lagerstrand, som utformade detaljer efter egna ritningar.

Kyrkan, som är byggd av gråsten, har ett stort treskeppigt långhus och en halvrund utbyggnad för sakristian bakom koret i söder samt ett torn i norr.

Se även tidigare inventeringar.